Onderzoek naar eetstoornissen

Eetstoornissen hebben grote negatieve gevolgen op het leven van mensen die eraan lijden en van mensen in hun omgeving. We weten nog niet precies hoe eetstoornissen ontstaan, maar uit onderzoek komen wel bepaalde risicofactoren naar voren. Risicofactoren die de kans op een eetstoornis vergroten zijn bijvoorbeeld: ontevredenheid over het lichaam, lijnen, depressieve klachten en een laag zelfvertrouwen. Daarnaast laat familie onderzoek zien dat eetstoornissen vaak binnen bepaalde families voorkomen. Eetstoornissen zijn dan ook voor een groot deel erfelijk bepaald.

Er is weinig bekend over hoe het mensen, die een eetstoornis of eetproblemen hebben ervaren, vergaat in het leven. Daarom verzamelt Het Nederlands Eetstoornis Register basisgegevens over persoonskenmerken, familiekenmerken, diagnostiek, dubbele diagnoses, aard van behandeling,  onderwijs, dagbesteding, werk, wonen en welzijn. Met deze gegevens kunnen we bijvoorbeeld op zoek gaan naar factoren die samenhangen met een positief verloop van de eetproblemen of eetstoornissen. Ook kunnen we proberen verschillen te vinden tussen mensen die wel of niet in behandeling zijn geweest voor hun eetstoornis of eetproblemen. Het Nederlands Eetstoornis Register legt hierbij de nadruk op de verschillen tussen mensen die nu of in het verleden eetstoornissen of eetproblemen hebben ervaren.

Longitudinaal onderzoek naar eetstoornissen en eetproblemen

Ouders van kinderen met eetstoornissen, mensen met eetstoornissen zelf, maar ook hulpverleners en wetenschappers hebben allemaal vragen over eetstoornissen en eetproblemen. Door meerdere keren vragenlijsten af te nemen en mensen met eetstoornissen of eetproblemen te volgen over langere tijd, kunnen we samen antwoorden op deze vragen vinden. Door een grote groep mensen te volgen kan onderzocht worden hoe de leefsituatie van mensen met eetstoornissen eruit ziet en welke factoren een belangrijke invloed op hun levensloop en kwaliteit van leven hebben. Dit is het doel van het Nederlands Eetstoornis Register.