Informatie over deelname

Wat houdt deelname aan het NER precies in?

Mocht je besluiten aan het NER te willen meedoen, dan vragen wij je het aanmeldformulier in te vullen. Zodra wij dit formulier hebben ontvangen, word je via e-mail benaderd om een online vragenlijst in te vullen. In het figuur hiernaast kan je zien hoeveel mensen onze vragenlijsten al hebben ingevuld. Deze vragenlijst bevat onder andere vragen over de persoonlijke achtergrond, eetproblematiek, diagnostiek, eventuele bijkomende problemen,  behandeling, onderwijs, werk, wonen en vrije tijd.  Sommige van deze vragen kunnen mogelijk als moeilijk of triggerend worden ervaren. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer drie kwartier.

Met het NER willen we jongeren (vanaf 12 jaar) én volwassenen die nu of in het verleden een eetstoornis of eetprobleem hebben ervaren gaan volgen in de tijd. Dit betekent dat als je je aanmeldt bij het NER je ongeveer één keer per jaar een uitnodiging zal ontvangen om een vragenlijst in te vullen. Per keer kun je beslissen of je mee wilt doen. Deelname aan het register is vrijwillig en gratis.

De verzamelde gegevens uit de vragenlijsten worden alleen gebruikt voor onderzoeksdoeleinden. De uitkomsten op de vragenlijsten die je voor het NER invult, worden niet individueel teruggekoppeld. We kunnen geen informatie geven over jouw persoonlijke situatie. Wel wordt er na iedere meting een algemeen verslag gemaakt over de complete groep deelnemers. Dit verslag ontvang je per e-mail en zal ook geplaatst worden op de website van het NER.

Hoe kun je meedoen aan dit onderzoek?

Als je besluit aan het NER deel te nemen, willen wij je vragen het online toestemmingsformulier in te vullen. Met het invullen van dit formulier verplicht je je nergens toe, maar geef je ons toestemming om je via e-mail te benaderen om een vragenlijst in te vullen en geef je aan begrepen te hebben wat deelname voor jou inhoudt.