Informatie over deelname

Wat houdt deelname aan het NER precies in?

Mocht je besluiten aan het NER te willen meedoen, dan vragen wij je het aanmeldformulier in te vullen. Zodra wij dit formulier hebben ontvangen, word je via e-mail benaderd om een online vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst bevat onder andere vragen over de persoonlijke achtergrond, eetproblematiek, diagnostiek, eventuele bijkomende problemen,  behandeling, onderwijs, werk, wonen en vrije tijd. Sommige van deze vragen kunnen mogelijk als moeilijk of triggerend worden ervaren. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer drie kwartier.

Met het NER willen we jongeren (vanaf 12 jaar) én volwassenen die nu of in het verleden een eetstoornis of eetprobleem hebben ervaren gaan volgen in de tijd. Dit betekent dat als je je aanmeldt bij het NER je ongeveer één keer per jaar een uitnodiging zal ontvangen om een vragenlijst in te vullen. Per keer kun je beslissen of je mee wilt doen. Deelname aan het register is vrijwillig en gratis.

Wat gebeurt er met de verzamelde gegevens?

De gegevens die middels onze vragenlijsten worden verzameld zijn voor de onderzoekers zeer waardevol. Alle gegevens die wij over jou verzamelen worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld. Vragenlijstgegevens van deelnemers worden gescheiden van de namen en de adressen opgeslagen. |Alléén de onderzoekers krijgen de scores van de vragenlijsten te zien, maar kunnen niet afleiden wie deze heeft ingevuld. Bovendien worden de gegevens verwerkt met goed beveiligde computersystemen waartoe onbevoegden geen toegang hebben.

De verzamelde gegevens uit de vragenlijsten worden alleen gebruikt voor onderzoeksdoeleinden. De uitkomsten op de vragenlijsten die je voor het NER invult, worden niet individueel teruggekoppeld. We kunnen geen informatie geven over jouw persoonlijke situatie. Wel wordt er na iedere meting een algemeen verslag gemaakt over de complete groep deelnemers. Dit verslag ontvang je per e-mail en zal ook geplaatst worden op de website van het NER.

Hoe kun je meedoen aan dit onderzoek?

Als je besluit aan het NER deel te nemen, willen wij je vragen het online toestemmingsformulier in te vullen. Met het invullen van dit formulier verplicht je je nergens toe, maar geef je ons toestemming om je via e-mail te benaderen om een vragenlijst in te vullen en geef je aan begrepen te hebben wat deelname voor jou inhoudt.