NER update april 2020

Je hebt een tijdje niks van ons gehoord, maar achter de schermen wordt hard gewerkt. We hebben goed nieuws! Vorige week is Eline van Bree als nieuwe onderzoeker bij ons gestart. Naast Eric van Furth en Rita Op ’t Landt-Slof zal ook Eline zich voortaan met het Nederlands Eetstoornis Register (NER) gaan bezighouden.


We zijn nu druk bezig met de voorbereidingen om dit jaar (waarschijnlijk na de zomer) een nieuwe tussentijdse meting te kunnen uitvoeren. Dat betekent: het kiezen van de onderwerpen waar we in de vragenlijst aandacht aan willen besteden, het kiezen van de vragen die we daarvoor willen gebruiken, het samenstellen en uittesten van de vragenlijst en zorgen dat het systeem goed werkt.

We hebben met de gegevens die we tot nu toe verzameld hebben van jullie onderzoek gedaan naar herstel van eetstoornissen. Wat is herstel volgens jullie zelf? En verschilt dit van herstel zoals onderzoekers of behandelaren dat zien? Het bleek dat eetstoorniskenmerken en -gedachten niet afwezig hoeven te zijn voor mensen om zichzelf hersteld te vinden; 22% van jullie (179 personen) vond zichzelf volledig hersteld, maar meer dan de helft daarvan gaf aan nog eetstoornissymptomen (bijvoorbeeld eetbuien) en/of -gedachten te ervaren in de afgelopen maand. Dit is opvallend omdat volgens de definities van herstel die onderzoekers en/of behandelaren vaak gebruiken, deze kenmerken en gedachten afwezig zouden moeten zijn.          Dit onderzoek wijst er op dat herstel bij eetstoornissen niet alleen op eetstoorniskenmerken en -gedachten moet worden gebaseerd maar dat functioneren op andere gebieden (bijvoorbeeld kwaliteit van leven, welbevinden en mee kunnen draaien in de maatschappij) ook erg belangrijk is. Dit onderzoek is inmiddels gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift. Mocht je een kopie willen ontvangen mail ons dan even.

In de tussentijdse meting van dit jaar zullen we zeker nog meer aandacht besteden aan herstel, niet alleen op het gebied van de eetproblematiek maar ook op deze andere gebieden. We hopen dat je de vragenlijst weer wilt invullen na de zomer!

Mocht je in de tussentijd aan extra onderzoek mee willen doen, vanuit GGZ Rivierduinen Eetstoornissen Ursula is een onderzoek opgezet over het effect van het coronavirus op de eetproblematiek. Op de website Proud2Bme kun je hier meer informatie over vinden (https://www.proud2bme.nl/Artikelen_over_eetstoornissen/Het_effect_van_het_coronavirus_op_je_eetstoornis_%7C_Onderzoek).

We wensen jou en je naasten veel sterkte en gezondheid in deze lastige periode. We houden je via de website op de hoogte over de vorderingen voor de tussentijdse NER meting van dit jaar.

Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben kun je altijd contact met ons opnemen via mail (info@nederlandseetstoornisregister.nl).

Met vriendelijke groet,

De NER onderzoekers Rita, Eline en Eric