NER Rapportage wave 2 2020-2021

Tussen eind 2020 en begin 2021 is de tweede wave van het NER door jullie ingevuld. In totaal hebben 566 ingeschreven mensen meegedaan aan deze wave, daarvoor willen we jullie bedanken. Met alle informatie uit de ingevulde vragenlijsten hebben we een rapport gemaakt. Hieronder kan je het rapport inzien.

Wat viel er op?

  • In de tweede meting van het NER werd onder andere gekeken naar het zelfbeeld en de mate van zelfacceptatie. Ons viel hierin op dat zowel het zelfbeeld als de zelfacceptatie niet toenamen wanneer klachten rondom de eetproblematiek verminderden. Het zelfbeeld en de zelfacceptatie was dus niet hoger bij mensen die eetproblematiek in het verleden hadden. In vergelijkbare stoornissen zoals depressie en angststoornissen werd een toename van zelfacceptatie en zelfbeeld gevonden zodra klachten afnamen. Dat dit bij eetproblematiek niet het geval is zou kunnen komen doordat er een grote focus op het lichaam ligt waardoor mensen zichzelf minder accepteren en het zelfbeeld laag is. Deze focus op het lichaam uit zich bij eetproblematiek in lichaamsontevredenheid. Echter werd er juist wel een afname in lichaamsontevredenheid gevonden wanneer eet gerelateerde klachten afnamen. Ondanks verbetering in eetproblematiek blijven mensen die eetproblematiek hebben gehad dus laag over zichzelf denken. Hierom moet er ook na herstel hiervoor aandacht zijn
  • Gemiddeld gaat het beter met onze deelnemers, dit komt omdat een groot deel inmiddels hersteld is sinds de aanmelding
  • Ondanks corona waren veel uitkomsten vergelijkbaar met de basisvragenlijst en wave 1. Zo waren er bijvoorbeeld geen grote verschillen in angst en depressieklachten
  • De hoop op herstel tijdens de eetproblematiek was lager voor mensen die nog midden in de eetproblematiek zitten dan voor de mensen die hiervan hersteld zijn
  • Aan de deelnemers is gevraagd wat de invloed was van de eetproblematiek in hun leven. Zij moesten aangeven hoe het op dit moment was en hoe dit was in het verleden. Wat opvalt is dat beide groepen aangaven dat de eetproblematiek in het verleden meer invloed had. Het kan zijn dat de mensen met huidige eetproblematiek een behandeling volgen en dat daardoor de invloed minder is geworden. De invloed in het verleden was ongeveer gelijk voor mensen met huidige eetproblematiek en eetproblematiek in het verleden.