Wat houdt deelname aan het NER precies in?

questionaireMocht u besluiten aan het NER te willen meedoen, dan vragen wij u het aanmeldformulierin te vullen. Zodra wij dit formulier hebben ontvangen, wordt u via e-mail benaderd om een online vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst bevat onder andere vragen over uw persoonlijke achtergrond, eetproblematiek, diagnostiek, eventuele bijkomende problemen, depressieve stemming, behandeling, onderwijs, werk, wonen en vrije tijd. Sommige van deze vragen kunnen als moeilijk of triggerend worden ervaren. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer drie kwartier.

Met het NER willen we jongeren (vanaf 12 jaar) én volwassenen die nu of in het verleden een eetstoornis of eetproblemen hebben ervaren gaan volgen in de tijd. Dit betekent dat als u zich aanmeldt bij het NER u ongeveer één keer per jaar een uitnodiging zal ontvangen om een vragenlijst in te vullen. Per keer kunt u beslissen of u mee wilt doen. Deelname aan het register is vrijwillig en gratis.

Jonger dan 16?

Als je mee wilt doen aan het NER en je bent jonger dan 16 jaar, hebben we ook toestemming nodig van één van je ouders of verzorgers. Dit betekent dat wanneer jij je aanmeldt via het aanmeldformulier, wij je ouders/verzorgers zullen benaderen met de vraag of je mee mag doen met het onderzoek. Pas als zij toestemming geven, zul jij een e-mail ontvangen om de online vragenlijst in te vullen.

Wat gebeurt er met de verzamelde gegevens?

graphDe gegevens die middels onze vragenlijsten worden verzameld zijn voor de onderzoekers zeer waardevol. Alle gegevens die wij over u verzamelen worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld. Gegevens over personen worden gescheiden van de namen en de adressen opgeslagen. De onderzoekers krijgen de scores gerapporteerd, maar kunnen niet zien of afleiden wie de vragenlijst heeft ingevuld. Bovendien worden de gegevens verwerkt met goed beveiligde computersystemen waartoe onbevoegden geen toegang hebben.

De verzamelde gegevens uit de vragenlijsten worden alleen gebruikt voor onderzoeksdoeleinden. De uitkomsten op de vragenlijsten die u voor het NER invult, worden niet individueel teruggekoppeld. We kunnen geen informatie geven over uw persoonlijke situatie. Wel wordt er na iedere meting een algemeen verslag gemaakt over de complete groep deelnemers. Dit verslag ontvangt u per e-mail en zal ook geplaatst worden op de website van het NER.

Wat gebeurt er als u niet (meer) wenst deel te nemen aan het NER?

U beslist zelf of u mee doet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. Als u besluit niet mee te doen, hoeft u verder niets te doen. Als u wel aan het NER mee wilt doen, kunt u zich altijd bedenken en toch stoppen. Het is mogelijk om helemaal te stoppen met het NER, u wordt dan niet meer benaderd voor dit onderzoek, ook niet in de toekomst. Een andere optie is om één of meerdere metingen over te slaan (geen vragenlijst in te vullen), u wordt dan wel weer benaderd voor een volgende meting en kunt dan beslissen of u daaraan mee wilt doen. Op uw verzoek kunnen persoonsgegevens (naam en adres) worden verwijderd uit onze database. De gegevens die via de vragenlijsten zijn verzameld blijven beschikbaar voor onderzoeksdoeleinden.

Hoe kunt u meedoen aan dit onderzoek?

Als u besluit aan het NER deel te nemen, willen wij u vragen het online toestemmingsformulier in te vullen. Met het invullen van dit formulier verplicht u zich nergens toe, maar geeft u ons toestemming om u via e-mail te benaderen om een vragenlijst in te vullen en geeft u aan begrepen te hebben wat deelname voor u inhoudt.