1. Ik, ondergetekende, neem vrijwillig deel aan het Nederlands Eetstoornis Register.
  2. Ik heb voldoende informatie gekregen over de aard en het doel van het onderzoek en wat er van mij wordt verwacht (Informatie over Deelname / Veelgestelde vragen).
  3. Ik ben op ieder moment vrij om mij uit het onderzoek terug te trekken, zonder opgaaf van reden.
  4. De opslag, verwerking en rapportage van de onderzoeksgegevens en onderzoeksresultaten gebeurt onder code (zonder dat mijn naam wordt vermeld).

Gegevens ouders/verzorgers

 Ik geef toestemming aan het Nederlands Eetstoornis Register (NER) om mij te benaderen voor deelname aan dit onderzoek.
 Ik heb mijn ouders/verzorgers om toestemming gevraagd om mij in te schrijven bij het Nederlands Eetstoornis Register (NER).
 Ik geef toestemming aan het Nederlands Eetstoornis Register (NER) om mijn ouder/verzorger in te lichten over mijn deelname aan het NER en om toestemming te vragen voor mijn deelname.