4e NER vragenlijst (wave 4) gesloten, 335 keer ingevuld!

De 4e NER vragenlijst kon tot 22 november worden ingevuld. We hebben de uitnodiging voor deze vragenlijst naar ongeveer 1100 deelnemers gestuurd, en hij is zo’n 335 keer ingevuld. We willen iedereen die heeft meegedaan hartelijk bedanken!

Omdat een groot deel van de verstuurde uitnodigingen niet zijn geopend, hebben we het vermoeden dat veel van deze uitnodigingen bij de ongewenste e-mail terecht komen. Daarom gaan we de komende tijd per post contact opnemen met de deelnemers om na te gaan of de e-mailadressen nog kloppen, én of we gebruik mogen gaan maken van het telefoonnummer om meldingen te versturen. Wordt vervolgd…..