logoEetstoornissen hebben grote negatieve gevolgen op het leven van mensen die eraan lijden en van mensen in hun omgeving. We weten nog niet precies hoe eetstoornissen ontstaan, maar uit onderzoek komen wel bepaalde risicofactoren naar voren. Vrouwen hebben bijvoorbeeld een grotere kans op het krijgen van een eetstoornis. Verder blijkt een hoge mate van ontevredenheid over het lichaam of gewicht, lijnen, depressieve klachten, neurotische trekken, een hoge mate van perfectionisme en een laag zelfvertrouwen de kans op het ontwikkelen van een eetstoornis vergroten. Onderzoek binnen families laat zien dat eetstoornissen vaak binnen bepaalde families voorkomen. Eetstoornissen zijn dan ook voor een groot deel erfelijk bepaald.

Er is weinig bekend over hoe het mensen, die een eetstoornis of eetproblemen hebben ervaren, vergaat in het leven m.b.t. bijvoorbeeld onderwijs, werken en vrije tijd. Het NER legt de nadruk op de verschillen tussen mensen die nu of in het verleden eetstoornissen of eetproblemen hebben ervaren. We verzamelen basisgegevens over persoonskenmerken, familiekenmerken, diagnostiek, comorbiditeit, aard van behandeling, medicijngebruik, onderwijs, dagbesteding, werk, wonen en welzijn. Met deze gegevens kunnen we bijvoorbeeld op zoek gaan naar factoren die samenhangen met een positief beloop van de eetproblemen of eetstoornissen. Ook kunnen we proberen verschillen te vinden tussen mensen die wel of niet in behandeling zijn geweest voor hun eetstoornis of eetproblemen.

Longitudinaal onderzoek naar eetstoornissen en eetproblemen

Ouders van kinderen met eetstoornissen, mensen met eetstoornissen zelf, maar ook hulpverleners en wetenschappers hebben allemaal vragen over eetstoornissen en eetproblemen. Door herhaald vragenlijsten af te nemen bij mensen met eetstoornissen of eetproblemen en personen met eetstoornissen of eetproblemen te volgen over langere tijd, kunnen we samen antwoorden op deze vragen vinden. Dit is het doel van het Nederlands Eetstoornis Register. Door een grote groep mensen te volgen kan onderzocht worden hoe de leefsituatie van mensen met eetstoornissen eruit ziet en welke factoren een belangrijke invloed op hun levensloop en kwaliteit van leven hebben.