NER rapport meting 2017

In het najaar van 2017 is de eerste tijdelijke meting van het NER bij 514 deelnemers afgenomen. Uit het rapport van deze meting (in te zien op de website) blijkt duidelijk dat zodra de eetproblematiek verbeterd het functioneren op verschillende gebieden (lichamelijk, mentaal en sociaal-maatschappelijk) ook verbeterd.


In het najaar van 2017 hebben we de 916 deelnemers die zich tot dan toe hadden aangemeld bij het NER uitgenodigd voor de eerste tijdelijke meting (een online vragenlijst die tussen september en december 2017 kon worden ingevuld). Deze vragenlijst is door 514 personen ingevuld. Op basis van deze gegevens hebben we een rapport gemaakt van de belangrijkste bevindingen (klik hier voor het rapport).  Het merendeel (353 deelnemers) gaf bij de vervolgmeting aan dat ze huidige eetproblematiek ervaarden. We hebben de resultaten van deze deelnemers en de deelnemers die eetproblematiek in het verleden (161 personen) rapporteerden met elkaar vergeleken. Daarnaast hebben we ook gekeken naar de deelnemers die tussen de start- en vervolgvragenlijst veranderden in mate van eetproblematiek; 32 deelnemers gingen van eetproblematiek in het verleden naar huidige eetproblematiek en 82 gingen van huidige eetproblematiek naar eetproblematiek in het verleden.

 

Naast algemene kenmerken van de deelnemers (o.a. leeftijd, familie en opleiding) en eetproblematiek lag de nadruk van deze meting ook op functioneren. Er werd een onderscheid gemaakt in lichamelijk functioneren (o.a. lichamelijke klachten en fysieke kwaliteit van leven), mentaal functioneren (o.a. het voorkomen van andere psychische stoornissen,  klachten en zelfbeeld) en sociaal-maatschappelijke participatie (o.a. sociale contacten, werk en ziekteverzuim). Ook werd gevraagd naar de eigen waardering van verschillende onderwerpen (o.a. lichamelijke gezondheid, leven en sociale contacten). Bij al deze onderwerpen was een duidelijke verbetering zichtbaar zodra mensen minder eetproblematiek ervaarden (deelnemers met eetproblematiek in het verleden scoorden beter dan deelnemers met huidige eetproblematiek).

 

We willen alle mensen hartelijk bedanken die hebben deelgenomen of anderszins hebben meegewerkt aan dit onderzoek!