NER 1 lijst 368 keer ingevuld!

Eind september zijn de uitnodigingen voor de eerste jaarlijkse Nederlands Eetstoornissen Register (NER 1) vragenlijst verstuurd. Inmiddels hebben 368 mensen deze lijst al ingevuld!


Eind september zijn de uitnodigingen voor de eerste jaarlijkse NER meting naar alle deelnemers verstuurd. Deze NER 1 meting kan tussen nu en eind november worden ingevuld. Alle mensen die zich eerder hebben aangemeld bij het NER en de startvragenlijst hebben ingevuld hebben per mail een persoonlijke link ontvangen voor deze vragenlijst.

In totaal zijn er 915 uitnodigingen verstuurd. Inmiddels hebben er, binnen een maand tijd, al 368 mensen de vragenlijst ingevuld. We willen iedereen die de vragenlijst heeft ingevuld hartelijk bedanken! En we hopen natuurlijk dat nog meer mensen dit willen doen. We zijn blij met iedere vragenlijst die wordt ingevuld!