NER rapportage 2015

Tussen begin juli en eind december 2015 hebben 765 personen de vragenlijst van het NER ingevuld. Uit de rapportage van deze meting (te vinden op deze website) blijkt duideljk dat het hebben van eetproblemen of een eetstoornis een grote impact op het leven heeft.


In juli 2015 zijn we van start gegaan met het Nederlands Eetstoornissen Register (NER). Tussen begin juli en eind december 2015 hebben 765 personen, die nu of in het verleden eetproblemen of eetstoornissen hebben gehad, de startvragenlijst ingevuld. Op basis van deze gegevens hebben we de eerste NER rapportage gemaakt ( klik hier voor het rapport).

Deze meting laat duidelijk zien dat het hebben van eetproblemen of een eetstoornis heel veel verschillende aspecten van het leven beïnvloedt. Zo werden er naast de aanwezige eetproblematiek, onder andere gevolgen op de arbeidsmarkt, op het sociaal functioneren en op het algemeen welbevinden gevonden. Met het onderzoek van het NER hopen we in de komende jaren erachter te komen hoe we het beloop en de gevolgen van de eetproblematiek in positieve zin kunnen beïnvloeden.

We willen alle mensen hartelijk bedanken die hebben deelgenomen of anderszins hebben meegewerkt aan dit onderzoek! In 2017 hopen we jullie te kunnen uitnodigen voor de tweede meting.