Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op door middel van het contactformulier.


Mocht u besluiten aan het Nederlands Eetstoornis Register te willen meedoen, dan vragen wij u het aanmeldformulier in te vullen. Zodra wij dit formulier hebben ontvangen, wordt u via e-mail benaderd om een online vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst bevat onder andere vragen over uw persoonlijke achtergrond, eetproblematiek, diagnostiek, eventuele bijkomende problemen, depressieve stemming, behandeling, onderwijs, werk, wonen en vrije tijd. Sommige van deze vragen kunnen als moeilijk of triggerend worden ervaren. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer drie kwartier.

Met het NER willen we jongeren (vanaf 12 jaar) én volwassenen die nu of in het verleden een eetstoornis of eetproblemen hebben ervaren gaan volgen in de tijd. Dit betekent dat als u zich aanmeldt bij het NER u ongeveer één keer per jaar een uitnodiging zal ontvangen om een vragenlijst in te vullen. Per keer kunt u beslissen of u mee wilt doen. Deelname aan het register is vrijwillig en gratis. 

Dankzij de medewerking van jongeren en volwassenen die nu of in het verleden een eetstoornis of eetproblemen hebben ervaren kan het Nederlands Eetstoornis Register onderzoek doen naar de diversiteit en ontwikkeling onder mensen met eetproblemen. Door het invullen van vragenlijsten leveren zij een belangrijke bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek naar het beloop van de eetproblemen, de gevolgen op maatschappelijk vlak (denk aan wonen en werk) en kwaliteit van leven.

Personen die ooit (nu of in het verleden) een eetstoornis hebben gehad of eetproblemen hebben ervaren kunnen meedoen aan het Nederlands Eetstoornis Register. Er wordt onderscheid gemaakt tussen personen van 16 jaar en ouder én personen tussen de 12 en 16 jaar oud. Bij de laatste groep is er toestemming van één van de ouders of verzorgers nodig voor deelname aan het NER.

In Nederland hebben personen ouder dan 16 jaar zelf het recht om te bepalen of ze willen deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek. Voor personen tussen de 12 en 16 jaar moet er toestemming worden gegeven door één van de ouders of verzorgers voordat zij mee mogen doen aan het Nederlands Eetstoornis Register. Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen niet meedoen aan het NER. Indien u niet tot één van de bovenstaande groepen hoort, kunt u helaas niet deelnemen aan het NER.  

Als je mee wilt doen aan het NER en je bent tussen de 12 en 16 jaar oud, hebben we ook toestemming nodig van één van je ouders of verzorgers. Dit betekent dat wanneer jij je aanmeldt via het aanmeldformulier, wij je ouders/verzorgers zullen benaderen met de vraag of je mee mag doen met het onderzoek. Pas als zij toestemming geven, zul jij een e-mail ontvangen om de online vragenlijst in te vullen.

Wanneer u zich inschrijft voor het Nederlands Eetstoornis Register zal u ongeveer 1 keer per jaar een uitnodiging krijgen om een online vragenlijst in te vullen (duurt ongeveer 45 minuten). Per uitnodiging kunt u beslissen of u wilt deelnemen, wij verplichten u tot niets. Als u een keer overslaat, kunt u de keer daarna gewoon weer deelnemen. De volgende meting staat gepland voor najaar 2017.

In de toekomst zullen we waarschijnlijk vragen of u interesse heeft om behalve aan de jaarlijkse grote meting, ook aan kleinere deelonderzoeken deel te nemen. U geeft dan apart toestemming om eventueel hiervoor uitgenodigd te worden. Ook dan bent u natuurlijk per keer vrij om te beslissen of u wilt deelnemen.

Uw deelname aan ons onderzoek is geheel vrijwillig. U bent niet verplicht de vragenlijsten in te vullen. Als u zich inschrijft bij het Nederlands Eetstoornis Register geeft u aan dat u belangstelling heeft om mee te doen aan onderzoek. Op het moment dat wij u benaderen voor een onderzoek hopen wij natuurlijk dat zoveel mogelijk personen mee willen doen. Voor de kwaliteit van het onderzoek is het namelijk van groot belang dat zoveel mogelijk mensen deelnemen.

De verzamelde gegevens uit de vragenlijsten worden alleen gebruikt voor onderzoeksdoeleinden. De uitkomsten op de vragenlijsten die u voor het Nederlands Eetstoornis Register invult, worden niet individueel teruggekoppeld. We kunnen geen informatie geven over uw persoonlijke situatie. Wel wordt er na iedere meting een algemeen verslag gemaakt over de complete groep deelnemers. Dit verslag ontvangt u per e-mail en zal ook geplaatst worden op de website van het NER. 

De gegevens die middels onze vragenlijsten worden verzameld zijn voor de onderzoekers zeer waardevol. Alle gegevens die wij over u verzamelen worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld. Uw persoonlijke gegevens worden anoniem en apart van de gegevens uit de vragenlijsten opgeslagen. Dit gebeurt in twee aparte beveiligde computer systemen. Het systeem met uw naam en e-mailadres wordt alleen gebruikt om uitnodigingen te sturen voor deelname aan een nieuw onderzoek. Een tweede systeem bevat de gegevens van de vragenlijsten. Deze gegevens worden gecodeerd met een nummer. 

De gegevens van de vragenlijsten worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Hierbij kunnen andere wetenschappelijk instellingen (bijvoorbeeld andere universiteiten) betrokken worden.

Het onderzoek dat uitgevoerd wordt binnen het NER is beoordeeld door de Medisch Ethische Toetsingscommissie (METc) van het VU Medisch Centrum en de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO). Het NER wordt ook aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). De wijze van omgang met gegevens en het bewaren daarvan is tot stand gekomen na overleg met de METc. De gegevens worden opgeslagen met computersystemen die ook gebruikt worden bij het Nederlands Tweelingen Register van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Nee, dat kan niet. Alle gegevens zijn alléén beschikbaar voor de onderzoekers en worden alléén voor onderzoeksdoeleinden gebruikt. De onderzoekers die met de gegevens werken kunnen die niet herleiden naar personen. De gegevens worden bewaard onder een onderzoeksnummer. Ook krijgen ouders/verzorgers geen inzage in de vragenlijst die is ingevuld door hun kind(eren). 

Als u besluit aan het Nederlands Eetstoornis Register deel te nemen, willen wij u vragen het online toestemmingsformulier in te vullen. Met het invullen van dit formulier verplicht u zich nergens toe, maar geeft u ons toestemming om u via e-mail te benaderen om een vragenlijst in te vullen en geeft u aan begrepen te hebben wat deelname voor u inhoudt.
Aanmelden kan via het aanmeld-menu of via onderstaande knop, waarna er een keuzemenu volgt. Vervolgens kunt u uw persoonlijke gegevens achterlaten, waarna u een e-mail ontvangt met daarin de link naar de eerste vragenlijst. Het is van belang dat u deze vragenlijst volledig invult, omdat dit de basismeting is van het NER.

 

Aanmelden

Wij begrijpen heel goed dat u een keer de vragenlijst niet kunt invullen, bijvoorbeeld omdat u een drukke of moeilijke tijd doormaakt. Mocht dat gebeuren, dan is uw medewerking bij een volgende vragenlijst nog steeds erg waardevol voor ons.

Natuurlijk zouden wij graag van iedere deelnemer elke lijst ingevuld retour krijgen. Voor de kwaliteit van het onderzoek is het van belang dat zoveel mogelijk mensen meedoen. Wij kunnen ons echter heel goed voorstellen dat u door omstandigheden een keer niet toekomt aan het invullen van de vragenlijst. U kunt dan gerust een keer overslaan. Deelname aan ons onderzoek is geheel vrijwillig en wij verplichten u tot niets. Als u besluit om een van de vragenlijsten niet in te vullen, dan kunt u bij de volgende vragenlijst gewoon weer deelnemen. U kunt steeds per vragenlijst beslissen om wel of niet mee te doen.

Als u nooit meer een vragenlijst wilt invullen van het NER dan kunt u dit via het contactformulier aangeven, en zullen wij u niet meer benaderen. Op uw verzoek kunnen ook persoonsgegevens (naam en adres) worden verwijderd uit onze database. De gegevens die via de vragenlijsten zijn verzameld blijven beschikbaar voor onderzoeksdoeleinden.

Teruggaan in de online vragenlijst kan niet via de terug knop in uw internet browser (de pijl links bovenin het scherm). Mocht u per ongeluk toch op deze knop drukken krijgt u een foutmelding, wanneer u de enquête dan opnieuw laadt (door op Refresh/Verversen) te klikken gaat de enquête verder waar u gebleven was. Als u een vraag verkeerd heeft beantwoord, kunt u altijd terug om deze te verbeteren via de terug-knop rechts onderin beeld.

Zodra u uw aanmelding heeft verstuurd, krijgt u een e-mail van het NER. Heeft u deze e-mail niet ontvangen dan kan het zijn dat wij geen juiste contactgegevens van u hebben of dat er iets mis is gegaan bij de inschrijving. In dat geval kunt u via het contactformulier contact met ons opnemen.

Alle correspondentie voor het NER verloopt via de e-mail. Er is echter is bij eerder onderzoek gebleken dat mensen vrij vaak wisselen van e-mailadres en dit vergeten door te geven. Dit  betekent dat wij als onderzoekers mensen dan niet meer kunnen benaderen. Wanneer we een postadres hebben kunnen we deze mensen op deze manier benaderen met de vraag of ze hun nieuwe e-mailadres aan ons kunnen doorgeven.